Hướng dẫn cài đặt Z adsGiải nén phần mềm

 

Chạy LeapdroidVMInstallerFull

 

Ấn "I Agree"

 

Ấn Start Installation

 

Chờ 5 phút cho đến khi máy tính hiện màn hình như sau:

Sau đó tắt leapdroid đi

 

Tại folder chứa bộ cài của Z ads ấn VitrtualBox

 

 

Màn hình hiện ra cửa sổ hệ thống, chọn open

 

Màn hình hiện ra chương trình Leapdroid VM Manager

 

Click chuột phải vào VM1 và chọn Remove

 

Chọn Delete all files

 

Sau đó ấn File và chọn Import Appliance...

 

Chọn mở đường dẫn File

 

Chọn đường dẫn file đến nơi đặt phần mềm Z ads > Chọn file vm1.ova > Chọn open

 

Chọn next

 

Chọn Import

 

Chương trình bắt đầu chạy:

 

Chương trình chạy xong chúng ta có kết quả thế này:

Tắt chương trình Leapdroid VM Manager đi

 

Sau đó ấn vào Z ads như hình

 

Ấn run

 

Chương trình bắt đầu chạy

 

;

 

Tích chọn "Tôi đồng ý với các điều khoản" và ấn "Cài đặt"

 

Chờ phần mềm chạy 1 phút và hiện ra bảng dưới đây rồi ấn Finish

 

Tại màn hình destop mở Leapdroid VM1

 

Click vào Setting

 

Thay đổi các thông số như hình rồi ấn Save

 

Tắt Leapdroid VM1 đi sau đó bật lại Leapdroid VM1 một lần nữa

 

Màn hình sẽ hiện lên giao diện thế này

 

Như vậy bạn đã cài đặt phần mềm Z ads thành công.

 

Bước tiếp theo bạn click vào đây để đọc hướng dẫn chạy phần mềm Z ads