Hợp đồng tình yêuHợp đồng có thời hạn đến: ……./ ……./ ……..( là khi có một bên B đã ký đc hợp đồng hoặc bên A đã tự tìm đc người yêu cho mình)

 

Mẫu hợp đồng:

 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG TÌNH YÊU

 

……………….., ngày ……/………/………... tại địa điểm ………………………………………………………….

Chúng tôi gồm :

 

BÊN A: Ông ………………………......................................................................

 

Sinh năm : ............/ .............../ ................

 

Số chứng minh thư: ...............................................................................................

 

Hộ khẩu thường trú: ................................................................................................

 

Ngày cấp: ......................................... Nơi cấp: .........................................................

 

BÊN B: Bà ......………………………......................................................................

 

Sinh năm : ............/ .............../ ................

 

Số chứng minh thư: ...............................................................................................

 

Hộ khẩu thường trú: ................................................................................................

 

Ngày cấp: ......................................... Nơi cấp: .........................................................

 

1. Nội dung chính của hợp đồng :

 

- Mục đích chính là hai bên có người để giới thiệu là người yêu trong một số dịp nhất định ( tụ tập bạn bè đi chơi,buổi ra mắt người yêu,...) và đi cùng trong mộ số dịp đặc biệt ( 14/2, giao thừa, .... )

 

- Có người đi dạo phố, đi chơi vào những ngày nghỉ,cuối tuần, chia sẻ những tâm sự ,nỗi buồn mà hông hiểu vì sao lại buồn của nhau?

 

- Có người giúp đỡ, khuyên nhủ khi gặp khó khăn trong cuộc sống ( thi cử, làm việc , kinh nghiệm sống )

 

- Mọi chi phí trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được dùng búa trẻ đôi, trong trường hợp có mẩu gỗ thừa thì bên A sẽ đứng ra giải quyết.

 

- Hợp đồng sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày ....../......../200....... đến ngày ....../......./200......... hoặc khi một trong hai bên A hay B có người yêu thật sự.

 

2.quyền lợi của hợp đồng

 

- Hai bên có quyền từ chối vì bận việc hoặc bận đột xuất nhưng phải thông báo trước cho bên kia 3 giờ đồng hồ để bên còn lại có kế hoạch khắc phục.

 

- Có quyền biết rõ các buổi hẹn ( lý do, địa điểm, thời gian,...)

 

- Có quyền về sớm nếu có lý do chính đáng

 

- Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu có người yêu thật sự hoặc bên kia đã sai phạm hợp đồng gây ra hậu quả nghiêm trọng.

 

- Quyền từ chối trả lời các câu hỏi riêng tư,tình cảm

 

3. Nghĩa vụ khi tham gia hợp đồng

 

- Tôn trọng tự do cá nhân của mỗi bên

 

- Bảo mật thông tin của hai bên ( tên,tuổi, điện thoại,..)

 

- Giúp đỡ nhau khi cần thiết

 

4. Điều khoản bắt buộc

 

- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký

 

- Hai bên A và B phải tuyệt đối tuân thủ các điều khoản 1, 2 và 3 đã có ở trên

 

- Hợp đồng được chia làm 2 bản có giá trị pháp lý như nhau do hai bên A và B mỗi người giữ một bản

 

- Hợp đồng sẽ  tự mất hiệu lực khi một trong hai bên A hoặc B có người yêu thật,hoặc một trong hai bên vi phạm hợp đồng. Khi đó hai bên A và B sẽ hoàn toàn không có trách nhiệm và liên quan gì đến nhau nữa.

 

- Vì bất kỳ lý do gì,khi đơn phương chấm dứt hợp đồng cũng phải báo cho bên còn lại biết (không được im ỉm ra đi)

 

Bên A Bên B

 

 

(ký tên, đóng dấu vân tay)

 

 

(ký tên, đóng dấu vân tay)