NDAG HR Đã đăng - Dịch vụ - 60399512d320e10e191edb5d

- 0NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 30 người

Việc làm tại nhà, việc làm thời vụ, việc làm freelancer không bắt buộc thời gian, thu nhập cao

Giá trị: 1.500.000 | Loại tiền: VND | Đơn vị: 3h | Điểm đến: | Xu hướng: Tuyển dụng | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: có hiện | Loại hình: Cá nhân | Danh mục: Danh mục 1

Chi tiết:

việc làm tại nhà | Freelancer | việc làm thời vụ

I. Hiện nay, "kinh tế chia sẻ" đang là yếu tố chủ đạo với nhiều kỳ lân trị giá hàng tỷ USD như Uber, Grap, Yanolja, WeWork, ....
Mọi thứ lãng phí đều trở thành có giá trị vd như:
- Bạn có biệt thự biển nhưng thi thoảng mới ở, bạn có thuê thời gian mà bạn không ở.
- Bạn là hướng dẫn viên du lịch, ngoài thời gian làm cho công ty bạn vẫn có thể hướng dẫn cho khách lẻ trong thời gian ngoài giờ làm
- Bạn có xe ô tô mà chỉ đi làm sáng chiều hai lần thôi, bạn có thể cho thuê xe vào thời gian bạn không đi

II. "BẠN ĐỒNG HÀNH" (được phát triển bởi NDA Group ( NDAG ) cũng là một dự án như vậy.
Trên đời này, thứ lãng phí nhiều nhất là thời gian, vd như:

...

Xem thêm