30NDA 698 - (0 bình luận)
  • Tên thương hiệu Kmtt co., ltd.
  • Địa chỉ P602, 53a lê văn hưu, hai bà trưng, hà nội
  • Quy mô doanh nghiệp 10-25
  • Điện thoại
  • Website Đang cập nhật
  • Email

KẾ TOÁN PHỤ TRÁCH

Mô tả công việc
Thưc̣ hiêṇ các nghiêp̣ vu ̣chuyên ngành kế toán – tài chính tổng hợp như sau:
- Theo dõi công nợ đầu vào đầu ra, lập và đối chiếu hóa đơn đầu vào đầu ra hàng tháng.
- Quản lý theo dõi các khoản phải thu, phải trả của khách hàng, nhắc nợ khách hàng, thanh toán cho nhà cung cấp kịp thời, đúng hạn.
- Nhập chứng từ mua vào, bán ra và định khoản các nghiệp vụ phát sinh. Sử dụng phần mềm Misa, Xero
- Đối chiếu số liệu nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
- Lập tờ khai khai thuế GTGT, TNDN hàng quý .
- Theo dõi các khoản vay ngân hàng của công ty, cân đối dòng tiền, đề nghị Ban

...
Xem thêm
Được tài trợ