Nguyễn Thị Ngọc Dung tìm bạn ở Hà Nội

Đã tiếp cận 143 người 12NDA 716 - (2 bình luận)

Giá trị: | Loại tiền: VND | Đơn vị: | Điểm đến: | Xu hướng: Kết bạn | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình: Cá nhân

Chi tiết:

tìm bạn đời kết hôn | trung bình | hà nội | sống cùng bố mẹ | nữ | 1988 | độc thân

Hoà đồng thân thiện và hơi buồn.

 
Được gắn thẻ
Xu hướng đề xuất
Thương hiệu được đề xuất